صفحه اصلی ماموریت و چشم انداز

عناصراستراتژیک شرکت امرتات آریا گستر آپادانا

ماموریت:

شناسايي، پاسخگويي وتوسعه نيازهاي مشتريان در زمينه سيستم هاي سازمان، مديريت ومهندسي، گواهینامه های سیستمی ومحصولی. افزايش سطح آگاهي سازمان ها و نهاد هاي منطقه اي و فرامنطقه اي و ارتقاء سطح علمی وفرهنگی عموم جامعه

خط مشي:

شرکت امرتات آریا گستر آپادانا با توجه به این اصل که، ارتباط بَرنده بَرنده(win/win)، تنها نوع تعامل پایدار سازمان با طرفهاي ذينفع مي‌باشد خط مشی سازمان را به شرح ذیل اعلام می دارد:

  • افزایش رضایت ذی نفعان با تمرکز بر مشتریان سازمان
  • تقویت وفاداری در مشتریان با ارائه خدمات پشتیبانی متنوع و با کیفبت
  • به روز آوری خدمات ارائه شده براساس جدیدترین متدهای روز دنیا
  • استفاده بهینه از امکانات موجود
  • افزایش توان علمی و فنی پرسنل سازمان

چشم انداز:

ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات ارائه شده و قرار گرفتن درجایگاه ده شرکت برتر ایران تا سال 1405