به شرکت آریا گستر آپادانا خوش آمدید

هوشمندانه ترین کاری که در زمینه مشاوره کسب و کار خود انجام می دهید

بر اساس اصل شرکت امرتات آریا گسترآپادانا، ارتباط بَرنده بَرنده (win/win)، تنها نوع تعامل پایدار سازمان با طرف هاي ذينفع مي‌باشد.

شناسايي، پاسخگويي وتوسعه نيازهاي مشتريان در زمينه سيستم¬هاي سازمان، مديريت ومهندسي، گواهینامه های سیستمی ومحصولی و همچنین افزايش سطح آگاهي سازمان¬ها و نهاد هاي منطقه¬اي و فرامنطقه¬اي و ارتقاء سطح علمی وفرهنگی عموم جامعه

ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات ارائه شده و قرار گرفتن درجایگاه ده شرکت برتر ایران تا سال 1405

حفظ اطلاعات مشتري، حفظ ارزشهاي ملي، صداقت، درستكاري، پايبندي به تعهدات و اخلاق حرفه¬اي ، مسئوليت پذيري، مشتري مداري و تلاش در راستای حفظ و نگهداری محیط زیست.

0 دوره های آموزشی
0 پروژه های موفق
0 سابقه فعالیت

چرا AGA را انتخاب می کنید؟

همراه با هم برای بهتر بودن

مشتریان ما